معرفی واحد مدیریت اطلاعات سلامت(مدارک پزشکی)

اطلاعات در سیستم سلامت حیاتی بوده و مدارک پزشکی، به شکل دستی یا ماشینی در برگیرنده اطلاعات پزشکی است. پزشکان، پرستاران و سایر دست اندرکاران مراقبتهای بهداشتی و درمانی برای درمان بیمار به اطلاعات پزشکی احتیاج دارند. مدارک پزشکی به عنوان حلقه اتصال بین دست اندرکاران مراقبت به کار می رود.همچنین مستندات مدارک پزشکی جهت حفظ حقوق قانونی بیمار، مراقبت کنندگان سلامت و مراکز درمانی مورد استفاده قرار می گیرد. از کاربردهای دیگر مدارک پزشکی، فراهم آوردن تسهیلات برای تحقیقات پزشکی ، آموزش ، مطالعات بهداشتی عمومی وبازبینی کیفی می باشد. 

در سامانه تله ویزیت، بصورت آنلاین توسط  دکتر سیروس مومن زاده  ویزیت شوید. جهت تله ویزیت روی لینک زیر کلیک کنید.

درواقع مدارک پزشکی به عنوان محک ذیقیمتی از فعالیتهای گروه بهداشتی و پزشکی و شاخص فعالیت کادر بیمارستان، والاترین و با ارزشترین اهرم برنامه ریزی و تصمیم گیری های مدیریتی در رده های بهداشتی ،اقتصادی، آموزشی و پژوهشی است.مدارک پزشکی مهمترین ابزار ذخیره و بازیابی اطلاعات و آنالیز مراقبت های بهداشتی و درمانی است و بیانگر کلیه اطلاعات مربوط به تاریخچه بهداشتی بیمار، بیماری ها، مخاطرات بهداشتی، تشخیص ها، معاینات، روش های درمانی و پیگیری های لازم می باشد ودر عصر فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی به عنوان مهمترین و واقعی ترین منبع اطلع رسانی پزشکی و بهداشتی است زیرا مبتنی بر واقعیات پزشکی است و به عنوان ابزار ارزیابی اقدامات درمانی، کنترل فعالیت پزشکان و پیراپزشکان، کمک به فرآیند درمان جهت افزایش کیفیت خدمات و کاهش هزینه ها و برای احقاق حقوق بیمار، پزشک، پیراپزشک و بیمارستان در محافل قضایی و حقوقی بوده و  از آن به عنوان سند رسمی استفاده می گردد.

در سامانه تله ویزیت، بصورت آنلاین توسط  دکتر فاطمه نعمت اللهی  ویزیت شوید. جهت تله ویزیت روی لینک زیر کلیک کنید.

اهداف :

  • تهیه مستندات از جریان بیماری و درمان بیمار
  • برنامه ریزی برای ادامه مراقبت ازبیمار
  • وسیله ای برای ارتباط بین پزشکان وسایرکارکنان سهیم در مراقبت بیمار
  • مبنای مطالعه، بررسی و ارزیابی فعالیتهای درمانی
  • حامی قانونی از بیمار, بیمارستان و کارکنان
  • تامین منبعی برای آموزش و پژوهش های پزشکی و پیراپزشکی
  • جهت تهیه اسناد مالی برای استفاده در هزینه های درمانی

نظرات

پانته آ
من هم همین مشکل را دارم لطفا راهنمایی کنید
شیوا

مطلب بسیار مفیدی بود ممنون از اطلاع رسانیتون

حمیده دهقان
بسیار متشکرم
Joe Henderson
Dude, this is awesome. Thanks so much
ارسال نظر