مقالات آموزشی

 
روانپزشکی از راه دور

روانپزشکی از راه دور

Telepsychiatry فرآیندی است که از یک دستگاه ارتباطی مانند تلفن همراه به افرادی که از روانپزشک خود دور هستند و یا در محدوده زندگی خود متخصص روانپزشک ندارند و حتی افرادی که در خانه احساس راحتی بیشتری می کنند، ارائه خدمات روانپزشکی داده میشود.
روانپزشکی چیست

روان پزشکی چیست ؟

روان‌پزشکی یکی از شاخه های مهم پزشکی است. این رشتهٔ تخصصی به مسائل رفتاری، هیجانی ودرمان و پیشگیری اختلالات روانی آدمی می‌پردازد. ارزیابی روان‌پزشکی معمولاً شامل اخذ شرح حال و معاینه وضعیت روانی است. معاینه فیزیکی، انجام آزمایش و در بعضی موارد تصویربرداری از مغز از جمله روش‌هایی هستند که برای بررسی به کار می‌روند. اساس درمان‌های انجام‌شده در روانپزشکی داروها و روان‌درمانی‌ها هستند.
درباره پزشک
دکتر فاطمه نعمت اللهی

» تخصص: زنان، زایمان و نازایی

» شهر : تهران