مقالات آموزشی

 
تله رادیولوژی یا رادیولوژی از راه دور چیست؟

تله رادیولوژی یا رادیولوژی از راه دور چیست؟

پزشکی از راه دور استفاده از فن آوری های بیشماری برای انتقال اطلاعات بالینی است. معرفی اینترنت باعث شده است تا پزشکی از طریق اینترنت بتواند وسعت خود را در همه تخصص های پزشکی گسترش دهد.
درباره پزشک
دکتر فاطمه نعمت اللهی

» تخصص: زنان، زایمان و نازایی

» شهر : تهران