مقالات آموزشی

 
آمبولی ریوی

آمبولی ریوی

آمبولی ریوی (PE) Pulmonary embolismانسداد شریان در ریه ها توسط لخته های خون است که معمولاً از جاهای دیگر بدن از طریق جریان خون (آمبولی) حرکت کرده است...
درباره پزشک
دکتر فاطمه نعمت اللهی

» تخصص: زنان، زایمان و نازایی

» شهر : تهران