مقالات آموزشی

 
قانون حریم خصوصی HIPAA به چه معنیست؟

قانون حریم خصوصی HIPAA به چه معنیست؟

استانداردهای قانون حریم خصوصی به استفاده و افشای اطلاعات بهداشتی افراد (معروف به "اطلاعات بهداشتی محافظت شده") توسط نهادهای مشمول این قانون حریم خصوصی مربوط می شود. این افراد و سازمانها "نهادهای تحت پوشش" نامیده می شوند.
درباره پزشک
دکتر فاطمه نعمت اللهی

» تخصص: زنان، زایمان و نازایی

» شهر : تهران