دکتر حافظ تیرگر فاخری

دکتر حافظ تیرگر فاخری

» تخصص: گوارش

» شماره نظام پزشکی : 000

» شهر : ساری

نوبت دهی آنلاین

نوبت دهی اینترنتی برای دکتر حافظ تیرگر فاخری فعال نشده است

تماس با پزشک

دکتر حافظ تیرگر فاخری

گوارش

آدرس مطب:خ قارن _ ساختمان طوس
تلفن تماس:0112227869