دکتر  ناز محمد  بادپا

دکتر ناز محمد بادپا

» تخصص: جراحی عمومی

» شماره نظام پزشکی : 99990

» شهر : سنندج

نوبت دهی آنلاین

نوبت دهی اینترنتی برای دکتر ناز محمد بادپا فعال نشده است

تماس با پزشک

دکتر ناز محمد بادپا

جراحی عمومی

آدرس مطب:بلوار پاسداران، بلوار خانقاه، جنب دانشگاه علوم پزشکی، بیمارستان تامین اجتماعی
تلفن تماس:08733661803