دکتر علی اصغر قائمیان

دکتر علی اصغر قائمیان

» تخصص: پزشک عمومی

» شماره نظام پزشکی : 999999

» شهر : کلاله

نوبت دهی آنلاین

نوبت دهی اینترنتی برای دکتر علی اصغر قائمیان فعال نشده است

تماس با پزشک

دکتر علی اصغر قائمیان

پزشک عمومی

آدرس مطب:خیابان مختومعلی فراغی
تلفن تماس:01735443770