دکتر عبدالغفور عادل

دکتر عبدالغفور عادل

» تخصص: پزشک عمومی

» شماره نظام پزشکی : 999999

» شهر : مراوه تپه

نوبت دهی آنلاین

نوبت دهی اینترنتی برای دکتر عبدالغفور عادل فعال نشده است

تماس با پزشک

دکتر عبدالغفور عادل

پزشک عمومی

آدرس مطب:خیابان مختومعلی فراغی - روبروی خدمات کشاورزی
تلفن تماس:01735452386