دکتر رحمان سوخته سرایی

دکتر رحمان سوخته سرایی

» تخصص: پزشک عمومی

» شماره نظام پزشکی : 999999

» شهر : علی ابادکتول

نوبت دهی آنلاین

نوبت دهی اینترنتی برای دکتر رحمان سوخته سرایی فعال نشده است

تماس با پزشک

دکتر رحمان سوخته سرایی

پزشک عمومی

آدرس مطب:چهارراه طالقانی (جنگلده)
تلفن تماس:01734225989