دکتر علی اصغر مقصودلو

دکتر علی اصغر مقصودلو

» تخصص: پزشک عمومی

» شماره نظام پزشکی : 999999

» شهر : علی ابادکتول

نوبت دهی آنلاین

نوبت دهی اینترنتی برای دکتر علی اصغر مقصودلو فعال نشده است

تماس با پزشک

دکتر علی اصغر مقصودلو

پزشک عمومی

آدرس مطب:خیابان مرزعه کتول
تلفن تماس:01734232999