دکتر محمدرضا خورسندی

دکتر محمدرضا خورسندی

» تخصص: پزشک عمومی

» شماره نظام پزشکی : 999999

» شهر : گرگان

نوبت دهی آنلاین

نوبت دهی اینترنتی برای دکتر محمدرضا خورسندی فعال نشده است

تماس با پزشک

دکتر محمدرضا خورسندی

پزشک عمومی

آدرس مطب:کمربندی - خیابان دانشگاه آزاد - روبروی دانشجوی 6
تلفن تماس:01732147122