آزمایشگاه لبیب زاده

آزمایشگاه لبیب زاده

» تخصص: آزمایشگاه‌ها

» شماره نظام پزشکی : 0000

» شهر : شوشتر

نوبت دهی آنلاین

نوبت دهی اینترنتی برای آزمایشگاه لبیب زاده فعال نشده است

تماس با پزشک

آزمایشگاه لبیب زاده

آزمایشگاه‌ها

آدرس مطب:خیابان طالقانی، روبروی درمانگاه دو شهری، آزمایشگاه دکتر لبیب زاده
تلفن تماس:06136213000