دکتر عیسی منیعاوی

دکتر عیسی منیعاوی

» تخصص: پزشک عمومی

» شماره نظام پزشکی : 0000

» شهر : شادگان

نوبت دهی آنلاین

نوبت دهی اینترنتی برای دکتر عیسی منیعاوی فعال نشده است

تماس با پزشک

دکتر عیسی منیعاوی

پزشک عمومی

آدرس مطب:خیابان امام ره روبروی اوژانس 115
تلفن تماس:06153722654