دکتر علیرضا فیاض

دکتر علیرضا فیاض

» تخصص: پزشک عمومی

» شماره نظام پزشکی : 0000

» شهر : سوسنگرد

نوبت دهی آنلاین

نوبت دهی اینترنتی برای دکتر علیرضا فیاض فعال نشده است

تماس با پزشک

دکتر علیرضا فیاض

پزشک عمومی

آدرس مطب:خیابان شهید مرمزی جنب پوتیک مزرعه
تلفن تماس:06136746513