آزمایشگاه عبیداوی

آزمایشگاه عبیداوی

» تخصص: آزمایشگاه‌ها

» شماره نظام پزشکی : 0000

» شهر : سوسنگرد

نوبت دهی آنلاین

نوبت دهی اینترنتی برای آزمایشگاه عبیداوی فعال نشده است

تماس با پزشک

آزمایشگاه عبیداوی

آزمایشگاه‌ها

آدرس مطب:خیابان شهید مرمزی آزمایشگاه دکتر عبیداوی
تلفن تماس:06136749994