دکتر محسن قیقی زاده

دکتر محسن قیقی زاده

» تخصص: پزشک عمومی

» شماره نظام پزشکی : 0000

» شهر : دزفول

نوبت دهی آنلاین

نوبت دهی اینترنتی برای دکتر محسن قیقی زاده فعال نشده است

تماس با پزشک

دکتر محسن قیقی زاده

پزشک عمومی

آدرس مطب:خیابان شریعتی کوچه فوالدیان)زرگران( جنب پارکینگ طبقاتی
تلفن تماس:06142224042