حبیب حبیبی مقدم

حبیب حبیبی مقدم

» تخصص: آزمایشگاه‌ها

» شماره نظام پزشکی : 0000

» شهر : خرمشهر

نوبت دهی آنلاین

نوبت دهی اینترنتی برای حبیب حبیبی مقدم فعال نشده است

تماس با پزشک

حبیب حبیبی مقدم

آزمایشگاه‌ها

آدرس مطب:خیابان سید محمود روبروی کالنتری 12 ساختمان آرام
تلفن تماس:06142247045