دکتر حمدعلی  ارگانی

دکتر حمدعلی ارگانی

» تخصص: پزشک عمومی

» شماره نظام پزشکی : 0000

» شهر : خرمشهر

نوبت دهی آنلاین

نوبت دهی اینترنتی برای دکتر حمدعلی ارگانی فعال نشده است

تماس با پزشک

دکتر حمدعلی ارگانی

پزشک عمومی

آدرس مطب:بلوار ایت اهلل خامنه ای روبروی دارخانه شبانه روزی
تلفن تماس:06153505112