دکتر عفت کاویان مبارکه

دکتر عفت کاویان مبارکه

» تخصص: داخلی

» شماره نظام پزشکی : 0000

» شهر : خرمشهر

نوبت دهی آنلاین

نوبت دهی اینترنتی برای دکتر عفت کاویان مبارکه فعال نشده است

تماس با پزشک

دکتر عفت کاویان مبارکه

داخلی

آدرس مطب:خیابان آیت اهلل خامنه ای جنب بانک صادرات مرکزی
تلفن تماس:06153529690