دکتر محمدرضا لبانی مطلق

دکتر محمدرضا لبانی مطلق

» تخصص: گوارش

» شماره نظام پزشکی : 08952

» شهر : شهریار

نوبت دهی آنلاین

نوبت دهی اینترنتی برای دکتر محمدرضا لبانی مطلق فعال نشده است

تماس با پزشک

دکتر محمدرضا لبانی مطلق

گوارش

آدرس مطب:بیمارستان تخصصی نورشهریار
تلفن تماس:02165577001