دکتر داود صلواتی

دکتر داود صلواتی

» تخصص: پزشک عمومی

» شماره نظام پزشکی : 0025140

» شهر : شهریار

نوبت دهی آنلاین

نوبت دهی اینترنتی برای دکتر داود صلواتی فعال نشده است

تماس با پزشک

دکتر داود صلواتی

پزشک عمومی

آدرس مطب:بیمارستان تخصصی نورشهریار
تلفن تماس:02165577001