دکتر خلیل نوکهن اهوازی

دکتر خلیل نوکهن اهوازی

» تخصص: پزشک عمومی

» شماره نظام پزشکی : 0021540

» شهر : شهریار

نوبت دهی آنلاین

نوبت دهی اینترنتی برای دکتر خلیل نوکهن اهوازی فعال نشده است

تماس با پزشک

دکتر خلیل نوکهن اهوازی

پزشک عمومی

آدرس مطب:بیمارستان تخصصی نورشهریار
تلفن تماس:02165577001