دکتر عبدالحمید اکبرزاده یزدی

دکتر عبدالحمید اکبرزاده یزدی

» تخصص: پزشک عمومی

» شماره نظام پزشکی : 0281

» شهر : شهریار

نوبت دهی آنلاین

نوبت دهی اینترنتی برای دکتر عبدالحمید اکبرزاده یزدی فعال نشده است

تماس با پزشک

دکتر عبدالحمید اکبرزاده یزدی

پزشک عمومی

آدرس مطب:بیمارستان تخصصی نورشهریار
تلفن تماس:02165577001