دکتر محمد رحیمی مقدم

دکتر محمد رحیمی مقدم

» تخصص: پزشک عمومی

» شماره نظام پزشکی : 0021540

» شهر : شهریار

نوبت دهی آنلاین

نوبت دهی اینترنتی برای دکتر محمد رحیمی مقدم فعال نشده است

تماس با پزشک

دکتر محمد رحیمی مقدم

پزشک عمومی

آدرس مطب:بیمارستان تخصصی نورشهریار
تلفن تماس:02165577001