دکتر ناصر کاشفی سیس

دکتر ناصر کاشفی سیس

» تخصص: پزشک عمومی

» شماره نظام پزشکی : 0021540

» شهر : شهریار

نوبت دهی آنلاین

نوبت دهی اینترنتی برای دکتر ناصر کاشفی سیس فعال نشده است

تماس با پزشک

دکتر ناصر کاشفی سیس

پزشک عمومی

آدرس مطب:بیمارستان تخصصی نورشهریار
تلفن تماس:02165577001