دکتر امیرحسین میرزایی

دکتر امیرحسین میرزایی

» تخصص: پزشک عمومی

» شماره نظام پزشکی : 002140

» شهر : شهریار

نوبت دهی آنلاین

نوبت دهی اینترنتی برای دکتر امیرحسین میرزایی فعال نشده است

تماس با پزشک

دکتر امیرحسین میرزایی

پزشک عمومی

آدرس مطب:بیمارستان تخصصی نورشهریار
تلفن تماس:02165577001