دکتر ایوب نجفی

دکتر ایوب نجفی

» تخصص: پزشک عمومی

» شماره نظام پزشکی : 0021500

» شهر : شهریار

نوبت دهی آنلاین

نوبت دهی اینترنتی برای دکتر ایوب نجفی فعال نشده است

تماس با پزشک

دکتر ایوب نجفی

پزشک عمومی

آدرس مطب:بیمارستان تخصصی نورشهریار
تلفن تماس:02165577001