دکتر علی عباسی ارزنانی

دکتر علی عباسی ارزنانی

» تخصص: پزشک عمومی

» شماره نظام پزشکی : 002140

» شهر : شهریار

نوبت دهی آنلاین

نوبت دهی اینترنتی برای دکتر علی عباسی ارزنانی فعال نشده است

تماس با پزشک

دکتر علی عباسی ارزنانی

پزشک عمومی

آدرس مطب:بیمارستان تخصصی نورشهریار
تلفن تماس:02165577001