دکتر بی بی فاطمه جزایری مقدس

دکتر بی بی فاطمه جزایری مقدس

» تخصص: پزشک عمومی

» شماره نظام پزشکی : 0000

» شهر : اهواز

نوبت دهی آنلاین

نوبت دهی اینترنتی برای دکتر بی بی فاطمه جزایری مقدس فعال نشده است

تماس با پزشک

دکتر بی بی فاطمه جزایری مقدس

پزشک عمومی

آدرس مطب:گلستان، بوستان، خیابان آبان، نبش خیابان 4 ،پالک 59 .
تلفن تماس:06133342026