دکتر تبسم کنارکوهی

دکتر تبسم کنارکوهی

» تخصص: پزشک عمومی

» شماره نظام پزشکی : 0000

» شهر : اهواز

نوبت دهی آنلاین

نوبت دهی اینترنتی برای دکتر تبسم کنارکوهی فعال نشده است

تماس با پزشک

دکتر تبسم کنارکوهی

پزشک عمومی

آدرس مطب:زیتون کارمندی - خیابان حجت - باالی آزمایشگاه نقاش - طبقه سوم
تلفن تماس:06134445544