دکتر  علی اظمی پور

دکتر علی اظمی پور

» تخصص: دندان‌پزشکی

» شماره نظام پزشکی : 0000

» شهر : اهواز

نوبت دهی آنلاین

نوبت دهی اینترنتی برای دکتر علی اظمی پور فعال نشده است

تماس با پزشک

دکتر علی اظمی پور

دندان‌پزشکی

آدرس مطب: بلوار معلم - باهنر نبش فوالد شهر طبقه فوقانی بانک مسکن
تلفن تماس:06132285703