دکتر طاهر عرفانی فام

دکتر طاهر عرفانی فام

» تخصص: جراحی عمومی

» شماره نظام پزشکی : 0000

» شهر : زنجان

نوبت دهی آنلاین

نوبت دهی اینترنتی برای دکتر طاهر عرفانی فام فعال نشده است

تماس با پزشک

دکتر طاهر عرفانی فام

جراحی عمومی

آدرس مطب:میدان انقالب ، ساختمان پزشکان پاستور
تلفن تماس:0244130000