دکتر رضا منانی

دکتر رضا منانی

» تخصص: جراحی عمومی

» شماره نظام پزشکی : 0000

» شهر : زنجان

نوبت دهی آنلاین

نوبت دهی اینترنتی برای دکتر رضا منانی فعال نشده است

تماس با پزشک

دکتر رضا منانی

جراحی عمومی

آدرس مطب:بیمارستان آیت ا... موسوی ماموریت آموزشی
تلفن تماس:0244130000