دکتر علی  طریقت اسفنجانی

دکتر علی طریقت اسفنجانی

» تخصص: تغذیه

» شماره نظام پزشکی : 000000

» شهر : تبریز

نوبت دهی آنلاین

نوبت دهی اینترنتی برای دکتر علی طریقت اسفنجانی فعال نشده است

تماس با پزشک

دکتر علی طریقت اسفنجانی

تغذیه

آدرس مطب:مرکز آموزشی درمانی امام رضا
تلفن تماس:0412555