دکتر بهرام پور قاسم گرگری

دکتر بهرام پور قاسم گرگری

» تخصص: تغذیه

» شماره نظام پزشکی : 00000

» شهر : تبریز

نوبت دهی آنلاین

نوبت دهی اینترنتی برای دکتر بهرام پور قاسم گرگری فعال نشده است

تماس با پزشک

دکتر بهرام پور قاسم گرگری

تغذیه

آدرس مطب:دانشگاه تبریز دانشکده بهداشت و تغذیه گروه تغذیه و بیوشیمی اتاق 206B
تلفن تماس:04123357582