دکتر صدیقه  نیسی

دکتر صدیقه نیسی

» تخصص: نورولوژی - مغز و اعصاب

» شماره نظام پزشکی : 0000

» شهر : اهواز

نوبت دهی آنلاین

نوبت دهی اینترنتی برای دکتر صدیقه نیسی فعال نشده است

تماس با پزشک

دکتر صدیقه نیسی

نورولوژی - مغز و اعصاب

آدرس مطب:بیمارستان گلستان
تلفن تماس:06132221419