دکتر داروخانه دکتر گزانی

دکتر داروخانه دکتر گزانی

» تخصص: داروخانه

» شماره نظام پزشکی : 99990

» شهر : سنندج

نوبت دهی آنلاین

نوبت دهی اینترنتی برای دکتر داروخانه دکتر گزانی فعال نشده است

تماس با پزشک

دکتر داروخانه دکتر گزانی

داروخانه

آدرس مطب: خیابان مردوخ جنوبی
تلفن تماس:08733228557