دکتر محفوظ  قادری

دکتر محفوظ قادری

» تخصص: جراحی عمومی

» شماره نظام پزشکی : 99990

» شهر : سنندج

نوبت دهی آنلاین

نوبت دهی اینترنتی برای دکتر محفوظ قادری فعال نشده است

تماس با پزشک

دکتر محفوظ قادری

جراحی عمومی

آدرس مطب:بیمارستان تأمین اجتماعی سنندج
تلفن تماس:08733666114