دکتر آپتین معبودی

دکتر آپتین معبودی

» تخصص: ریه

» شماره نظام پزشکی : 0231

» شهر : کرج

نوبت دهی آنلاین

نوبت دهی اینترنتی برای دکتر آپتین معبودی فعال نشده است

تماس با پزشک

دکتر آپتین معبودی

ریه

آدرس مطب:بیمارستان رجایی
تلفن تماس:02634552001