دکتر داروخانه تأمین اجتماعی

دکتر داروخانه تأمین اجتماعی

» تخصص: داروخانه

» شماره نظام پزشکی : 99990

» شهر : سقز

نوبت دهی آنلاین

نوبت دهی اینترنتی برای دکتر داروخانه تأمین اجتماعی فعال نشده است

تماس با پزشک

دکتر داروخانه تأمین اجتماعی

داروخانه

آدرس مطب:یمارستان تأمین اجتماعی
تلفن تماس:08736230460