ازمایشگاه شهید بهشتی

ازمایشگاه شهید بهشتی

» تخصص: آزمایشگاه‌ها

» شماره نظام پزشکی : 99990

» شهر : قروه

نوبت دهی آنلاین

نوبت دهی اینترنتی برای ازمایشگاه شهید بهشتی فعال نشده است

تماس با پزشک

ازمایشگاه شهید بهشتی

آزمایشگاه‌ها

آدرس مطب: انتهای بلوارسیدجمال الدین اسد ابادی
تلفن تماس:08735226162