دکتر عباسعلی پور آذر

دکتر عباسعلی پور آذر

» تخصص: آسم، آلرژی و ایمونولوژی بالینی

» شماره نظام پزشکی : 9

» شهر : اصفهان

نوبت دهی آنلاین

نوبت دهی اینترنتی برای دکتر عباسعلی پور آذر فعال نشده است

تماس با پزشک

دکتر عباسعلی پور آذر

آسم، آلرژی و ایمونولوژی بالینی

آدرس مطب:پل فلزی- مرکز پزشکی سعدی آزمایشگاه
تلفن تماس:031627781214