ازمایشگاه یمارستان تأمین اجتماعی سقز

ازمایشگاه یمارستان تأمین اجتماعی سقز

» تخصص: آزمایشگاه‌ها

» شماره نظام پزشکی : 99990

» شهر : سقز

نوبت دهی آنلاین

نوبت دهی اینترنتی برای ازمایشگاه یمارستان تأمین اجتماعی سقز فعال نشده است

تماس با پزشک

ازمایشگاه یمارستان تأمین اجتماعی سقز

آزمایشگاه‌ها

آدرس مطب:انتهای خیابان معلم - بیمارستان تامین اجتماعی سقز
تلفن تماس:08736220101