ازمایشگاه مرکز بهداشتی درمانی بال

ازمایشگاه مرکز بهداشتی درمانی بال

» تخصص: آزمایشگاه‌ها

» شماره نظام پزشکی : 99990

» شهر : ارومیه

نوبت دهی آنلاین

نوبت دهی اینترنتی برای ازمایشگاه مرکز بهداشتی درمانی بال فعال نشده است

تماس با پزشک

ازمایشگاه مرکز بهداشتی درمانی بال

آزمایشگاه‌ها

آدرس مطب: روستای بالو
تلفن تماس:04444328900