ازمایشگاه مرکز بهداشتی درمانی اقبا

ازمایشگاه مرکز بهداشتی درمانی اقبا

» تخصص: آزمایشگاه‌ها

» شماره نظام پزشکی : 99990

» شهر : ارومیه

نوبت دهی آنلاین

نوبت دهی اینترنتی برای ازمایشگاه مرکز بهداشتی درمانی اقبا فعال نشده است

تماس با پزشک

ازمایشگاه مرکز بهداشتی درمانی اقبا

آزمایشگاه‌ها

آدرس مطب:خیابان ولیعصر
تلفن تماس:04432755731