ازمایشگاه مرکز بهداشتی درمانی سرو

ازمایشگاه مرکز بهداشتی درمانی سرو

» تخصص: آزمایشگاه‌ها

» شماره نظام پزشکی : 99990

» شهر : ارومیه

نوبت دهی آنلاین

نوبت دهی اینترنتی برای ازمایشگاه مرکز بهداشتی درمانی سرو فعال نشده است

تماس با پزشک

ازمایشگاه مرکز بهداشتی درمانی سرو

آزمایشگاه‌ها

آدرس مطب:اذرس ندارد
تلفن تماس:04432752299