ازمایشگاه مرکز پاتوبیولوژی

ازمایشگاه مرکز پاتوبیولوژی

» تخصص: آزمایشگاه‌ها

» شماره نظام پزشکی : 99990

» شهر : ارومیه

نوبت دهی آنلاین

نوبت دهی اینترنتی برای ازمایشگاه مرکز پاتوبیولوژی فعال نشده است

تماس با پزشک

ازمایشگاه مرکز پاتوبیولوژی

آزمایشگاه‌ها

آدرس مطب:خیابان امام - نبش خیابان طرزی
تلفن تماس:04432233235