دکتر سید نصراله بهار نوری

دکتر سید نصراله بهار نوری

» تخصص: نورولوژی - مغز و اعصاب

» شماره نظام پزشکی : 000

» شهر : بابل

نوبت دهی آنلاین

نوبت دهی اینترنتی برای دکتر سید نصراله بهار نوری فعال نشده است

تماس با پزشک

دکتر سید نصراله بهار نوری

نورولوژی - مغز و اعصاب

آدرس مطب: چهار راه فرهنگ، روبروی اوژانس بیمارستان یحیی نژاد
تلفن تماس:01132224199