دکتر علی احمدی تنکابنی

دکتر علی احمدی تنکابنی

» تخصص: پزشکی قانونی

» شماره نظام پزشکی : 002150

» شهر : کرج

نوبت دهی آنلاین

نوبت دهی اینترنتی برای دکتر علی احمدی تنکابنی فعال نشده است

تماس با پزشک

دکتر علی احمدی تنکابنی

پزشکی قانونی

آدرس مطب:بیمارستان رجایی
تلفن تماس:02634552002